zagraniczna

Encyklopedia PWN

gazeta informacyjna wyd. 1797–1830 w Warszawie (1797 pod nazwą „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”)
zagwarantowanie państwu wyłączności prowadzenia transakcji handlowych z zagranicą za pośrednictwem przedsiębiorstw eksportowo-importowych i innych osób prawnych i fizycznych, które uzyskały koncesję na prowadzenie działalności w handlu zagranicznym.
organizacja socjalist., utworzona XI 1892 w Paryżu na zjeździe założycielskim PPS;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia