wywołanie

Encyklopedia PWN

sygnały elektr. powstające w mózgu w wyniku pobudzania: receptorów wzrokowych światłem (p.w. wzrokowe), receptorów słuchowych — dźwiękiem (p.w. słuchowe) lub receptorów czuciowych (p.w. czuciowe);
hydrol. postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne ilości wody na duże odległości w określonym czasie.
hydrol. zjawisko hydrologiczne polegające na podniesieniu stanu wody w rzece lub jeziorze, powstałe w wyniku zwiększonego zasilania lub podpiętrzenia zwierciadła wody, utrudniającego swobodny odpływ;
med. grudki o nierównej powierzchni zlokalizowane na skórze i/lub błonach śluzowych wywołane przez różne typy wirusa brodawczaka ludzkiego HPV (human papilloma virus);
całokształt procesów chem. mających na celu zamianę obrazu utajonego, zawartego w napromieniowanym (naświetlonym) materiale fot., na trwały obraz widzialny utworzony z metalicznego srebra lub barwników.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia