wynikiem

Encyklopedia PWN

ekon. finansowy rezultat działalności podmiotu gospodarczego; różnica między przychodami pieniężnymi ze sprzedaży towarów i usług a kosztami własnymi.
niepewność wyniku pomiaru, niepewność pomiaru, błąd pomiaru:
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
ludowy ruch w Europie,
chłopski ruch polit., zapoczątkowany w wielu krajach eur. na przeł. XIX i XX w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia