współrzędne krzywoliniowe

Encyklopedia PWN

mat. liczby lub ciągi liczb określające położenie punktów na prostych, płaszczyznach, w przestrzeni, na powierzchniach i krzywych;
zespół wartości liczbowych określających jednoznacznie położenie geodezyjnego punktu względem geodezyjnego układu odniesienia;
mat. homeomorfizm między otwartym podzbiorem n-wymiarowej rozmaitości Mn a otwartym podzbiorem przestrzeni euklidesowejn;
Lamé
[lamẹ]
Gabriel, ur. 22 VII 1795, Tours, zm. 1 V 1870, Paryż,
fr. matematyk i inżynier;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia