wolna

Encyklopedia PWN

biochem. produkty niepełnej redukcji cząsteczki tlenu O2, mające niesparowany elektron, bardziej reaktywne niż O2;
organizacje związków zawodowych niezależnych od wpływów PZPR i władz państw., tworzone od 1978, gł. przez czł. KOR i ROPCiO.
ekon. połączenie terytoriów kilku państw w jeden obszar celny;
wolni chełmińscy, chłopi chełmińscy,
warstwa wolnej ludności wiejskiej XIII–XVIII w. w Prusach Krzyżackich, poźniej Książęcych;
Wolni Strzelcy i Partyzanci Francuscy, fr. Francs-Tireurs et Partisans Français (FTP),
oddziały partyzanckie fr. ruchu oporu działające w czasie II wojnie świat.;
Wolny Konstanty, ur. 5 IV 1877, Bujaków k. Zabrza, zm. 9 XI 1940, Lwów,
działacz nar. na Śląsku, prawnik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia