wolne rodniki tlenowe
 
Encyklopedia PWN
wolne rodniki tlenowe,
biochem. produkty niepełnej redukcji cząsteczki tlenu O2, mające niesparowany elektron, bardziej reaktywne niż O2;
są to: rodnik nadwodorotlenkowy HO2·, produkt jego dysocjacji — anionorodnik ponadtlenkowy O2−·, i rodnik hydroksylowy ·OH; O2−· powstaje gł. w mitochondriach jako uboczny produkt łańcucha oddechowego i w wyniku utleniania zredukowanych form wielu związków; ·OH reaguje bardzo szybko z większością związków chemicznych, jest najsilniejszym utleniaczem powstającym w organizmach. W.r.t. są tworzone nieuchronnie w toku metabolizmu tlenowego i wraz z innymi reaktywnymi formami (tlen singletowy 1O2, ozon O3) oraz reaktywnymi pochodnymi tlenu (nadtlenek wodoru H2O2, kwas chlorowy(I) HClO, nadtlenoazotan(III) ONOO), które nie są wolnymi rodnikami, uszkadzając składniki komórek, odpowiadają za toksyczne efekty tlenu. Zwiększone wytwarzanie w.r.t. i/lub osłabienie antyoksydacyjnych mechanizmów obronnych (stres oksydacyjny) odbywa się m.in. podczas ekspozycji na wysokie ciśnienie tlenu, niektóre ksenobiotyki i w wielu chorobach (stany zapalne, cukrzyca); w.r.t. służą też obronie organizmu przed patogenami (są wytwarzane przez fagocyty) i biorą udział w sygnalizacji międzykomórkowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia