wolna

Encyklopedia PWN

Wolny Ryszard, ur. 24 III 1969, Racibórz,
zapaśnik;
Wolny Uniwersytet Berliński, Freie Universität Berlin,
niem. uniwersytet, zał. 1948 z inicjatywy części wykładowców Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie;
część ogólnego czasu jakim dysponuje człowiek w ramach swojego budżetu czasu, w którym może swobodnie realizować zajęcia wybrane według własnego uznania;
ekon. rzecz zaspokajająca potrzeby człowieka, która nie powstała w procesie produkcji i występujące w takiej obfitości, że nie są do niego przypisywane ani prawa własności, ani transakcje kupna–sprzedaży;
akty prawne z lat 1815, 1818 i 1833 określające ustrój Wolnego Miasta Krakowa;
Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu, ang. North American Free Trade Agreement Wymowa(NAFTA Wymowa),
ugrupowanie integracyjne o charakterze gospodarczo-handlowym, utworzone na mocy porozumienia z 2 XII 1992 między USA, Kanadą i Meksykiem (weszło w życie 1 I 1994);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia