wolna

Encyklopedia PWN

żegl. pionowa odległość, mierzona pośrodku burty statku wodnego, od konstrukcyjnej linii wodnej do najwyżej położonego wodoszczelnego pokładu.
Wolna Francja 1940–44, fr. France libre, od 1942 pod nazwą Francja Walcząca, fr. France combattante,
francuskiej siły polityczmej i społecznej, które 1940 nie uznały kapitulacji Francji i postanowiły kontynuować walkę z Niemcami.
zespół wokalno-instrumentalny, zał. 1971 przez W. Bellona (1952–85), reaktywowana 1992;
Wolna Partia Demokratyczna, niem. Freie Demokratische Partei (FDP),
niem. partia polit., zał. 1948;
tygodnik teoret.-polit. i kult., wyd. 1943–46 w Moskwie; organ ZPP.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia