wolna

Encyklopedia PWN

typ szkoły alternatywnej, niezależnej organizacyjnie od państwa, mającej właściciela w postaci osoby fizycznej.
miara niewykorzystania zdolności tworzenia wiązań przez dany atom w cząsteczce chemicznej.
Wolne Miasto Kraków, Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i Jego Okręg, pot. Rzeczpospolita Krakowska,
niesuwerenne państwo utworzone V 1815 na kongresie wiedeńskim;
ekon. brak ograniczeń w zawieraniu transakcji handlowych między dwoma lub więcej państwami;
Wolne Państwo, ang. Free State Wymowa, do 1994 Orania, ang. Orange Free State Wymowa,
prow. w środkowej części RPA, na południowym wschodzie graniczy z Lesotho;
Wolne Państwo Irlandzkie, irl. Saorstat Éireann, ang. Irish Free State Wymowa,
dominium bryt. 1922–37;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia