wiatrowe

Encyklopedia PWN

pędnik, pędnik okrętowy,
urządzenie przetwarzające energię dowolnego rodzaju na siłę napędzającą statek wodny;
Siemens AG
[zị:məns a:g:] Wymowa,
niemiecki koncern przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego,
urządzenie przetwarzające energię sprężonego gazu, najczęściej powietrza, na energię mech. ruchu obrotowego;
turbina
[łac.],
silnik turbinowy,
silnik przepływowy (maszyna przepływowa) z wirnikiem łopatkowym, przetwarzający energię kinetyczną strumienia czynnika roboczego (pary, gazu, spalin, wody) przepływającego między łopatkami wirnika w energię ruchu obrotowego;
całokształt prac doświadczalnych, których celem jest badanie zjawisk wzajemnego oddziaływania gazu i zanurzonego w nim ciała stałego, jeżeli występuje ruch względny gazu i ciała.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia