włóknistą

Encyklopedia PWN

rośliny dostarczające naturalnych włókien, → włóknodajne rośliny.
mat. przestrzeń E w rozwłóknieniu p: EB (czasem zw. też przestrzenią totalną rozwłóknienia); niekiedy p.w. nazywa się też samo rozwłóknienie p (w tym przypadku jest też używany termin wiązka);
rozległa mgławica w gwiazdozbiorze Żagla;
zaślaz włóknisty, zaślaz pospolity, abutilon pospolity, Abutilon theophrasti (Abutilon avicennae),
roślina zielna strefy podzwrotnikowej, z rodziny ślazowatych (Malvaceae);
papier
[gr.],
materiał w postaci wstęgi lub arkuszy, wytwarzany z masy papierniczej, służący do druku, pisania, pakowania, celów przemysłowo-technicznych, higienicznych i in.;
włóknodajne rośliny, rośliny włókniste,
rośliny z różnych rodzin systematycznych i różnych stref klimatycznych dostarczające naturalnych włókien (gł. przędnych, plecionkarskich, powroźniczych, tapicerskich) wykorzystywanych przez różnorodne gałęzie przemysłu; większość roślin zawiera w swoich organach włókna roślinne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia