wątków

Encyklopedia PWN

lit. w utworze fabularnym szereg zdarzeń tworzących układ przyczynowo-skutkowy, związanych z jednym bohaterem;
włók. układ nitek w tkaninie, przepleciony z osnową, prostopadły do podłużnej krawędzi tkaniny;
wątek muru, układ, wiązanie, appareil,
arch. układ cegieł lub kamieni w murze;
włók. maszyna do wytwarzania tkaniny w wyniku wzajemnego przeplatania nitek wątku i osnowy (tkanie);
renesans, odrodzenie,
określenie stadium rozwoju kultury europejskiej, trwającego we Włoszech od końca XIII w. do początku XVI w., w krajach zachodniej, północnej i środkowej Europy — od XV w. do końca XVI w.
dywan
[tur. < pers.],
włók. wyrób dekoracyjno-użytkowy (d. podłogowy) lub wyłącznie dekoracyjny (d. ścienny) o dużej masie powierzchniowej (300–650 g/m2) i sztywności zapewniającej dobre układanie na powierzchni, z wzorem utworzonym za pomocą splotu lub różnych barw zastosowanych nitek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia