wątek
 
Encyklopedia PWN
wątek,
lit. w utworze fabularnym szereg zdarzeń tworzących układ przyczynowo-skutkowy, związanych z jednym bohaterem;
na fabułę składa się jeden (w noweli) lub kilka wątków (w powieści): wątek główny, związany z bohaterem pierwszoplanowym, oraz wątki poboczne, związane z bohaterami drugoplanowymi; schemat przebiegu zdarzeń powracający w wielu utworach, zwłaszcza w literaturze lud., określa się mianem wątku obiegowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia