uniwersalna

Encyklopedia PWN

iloraz pojemności cieplnej C i masy całkowitej m układu; c = C/m.
fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
części maszyn, elementy maszyn,
elementy wchodzące w skład maszyn;
fiz. ciśnienie mieszaniny gazów jest równe sumie ciśnień cząstkowych p = Σpi; ciśnienia cząstkowe pi spełniają osobno równanie stanu piV = niRT, gdzie V to wspólna objętość, R uniwersalna stała gazowa, T — temperatura, a ni to liczba moli i-tego składnika;
De Havilland
[dı hạ̈wılənd]
Sir Geoffrey Wymowa, ur. 27 VII 1882, Haslemere (hrab. Surrey), zm. 21 V 1965, Watford (hrab. Hertfordshire),
brytyjski pionier lotnictwa, konstruktor lotniczy, pilot doświadczalny.
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia