uniwersalna

Encyklopedia PWN

genet. uniwersalna i wydajna metoda wprowadzania oczyszczonego DNA (rzadziej RNA lub przeciwciał) do wnętrza komórek zwierzęcych, bakteryjnych i roślinnych;
epimorfizm
[gr.],
mat. homomorfizm g danej algebry uniwersalnej A (grupy, pierścienia, ciała, przestrzeni liniowej, algebry Boole’a itp.) „na” daną algebrę uniwersalną B, tzn. taki, że każdy element B jest obrazem jakiegoś elementu z A;
mat. wielkość charakteryzująca moment przejścia fazowego nieliniowego układu dynamicznego od zachowań regularnych (długoterminowo okresowych) do zachowań, w których mogą się pojawić stany chaotyczne (turbulencje).
nazwa jednego z nurtów w pol. filozofii oraz historii doktryn polit. rozwijącego się gł. 1837–48.
wielkości o niezmiennych wartościach, występujące we wzorach fiz. wyrażających podstawowe prawa przyrody;
szczególny przypadek praw przyrody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia