Daltona prawo ciśnień
 
Encyklopedia PWN
Daltona prawo ciśnień,
fiz. ciśnienie mieszaniny gazów jest równe sumie ciśnień cząstkowych p = Σpi; ciśnienia cząstkowe pi spełniają osobno równanie stanu piV = niRT, gdzie V to wspólna objętość, R uniwersalna stała gazowa, T — temperatura, a ni to liczba moli i-tego składnika;
każdy składnik zachowuje się więc tak, jak gdyby inne składniki wypełniające objętość V były nieobecne; p.c.D. stosuje się do mieszaniny gazów doskonałych w równowadze termodynamicznej; w rzeczywistych układach jest dosyć dokładnie spełnione dla rozrzedzonych gazów (gdy ciśnienie i temperatura znacznie różnią się od wartości krytycznych); odkryte 1803 przez J. Daltona.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia