tytan

Encyklopedia PWN

alnico, alniko,
stop (lub spiek) żelaza z aluminium, niklem i kobaltem, z domieszką miedzi lub tytanu;
stopy lekkie (gęstość 2,55–2,80 g/cm3), których gł. składnikiem jest aluminium.
ałuny
[łac.],
związki nieorg., uwodnione podwójne siarczany(VI) metali jednowartościowych MI i trójwartościowych MIII, o wzorze ogólnym MI2SO4 · MIII2(SO4)3 · 24H2O, gdzie MI — sód, potas, rubid, cez, tal, także grupa amonowa; MIII — gł. glin, chrom, żelazo, kobalt, gal, ind, tytan, wanad, mangan)
anataz
[gr., ‘wyciągnięty’],
minerał, jedna z odmian polimorficznych tlenku tytanu TiO2, mniej trwała i rzadziej spotykana od rutylu;
argon
[gr. argós ‘nieczynny’],
Ar, argon,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 18;
mit. gr. tytan, syn Japeta i Okeanidy Klimeny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia