typ klasyczny

Encyklopedia PWN

Leśniewski Stanisław, ur. 28 III 1886, Sierpuchowo (Rosja), zm. 13 V 1939, Warszawa,
logik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej.
Mansart
[mãsạ:r]
François Wymowa, ur. 23 I 1598, Paryż, zm. 23 IX 1666, tamże,
architekt francuski, jeden z najwybitniejszych architektów baroku we Francji.
mitologia Greków i Rzymian, mitologia klasyczna,
ogół mitów i legend właściwych kulturze greckiej i rzymskiej, także nauka zajmująca się ich badaniem.
Molière
[moljẹ:r] Wymowa,
Molier, właśc. Jean-Baptiste Poquelin Wymowa, ur. 15 I 1622, Paryż, zm. 17 II 1673, tamże,
największy komediopisarz Francji.
neohumanizm
[gr.-łac.],
kierunek pedag. związany z nauk. i artyst. prądami rozwijającymi się na przeł. XVIII i XIX w., gł. w Niemczech, wyrażającymi entuzjazm dla kultury staroż., zwłaszcza gr. (J.J. Winckelmann, F.A. Wolf, W. von Humboldt);
ekon. pojęcie wprowadzone przez P.A. Samuelsona na określenie poglądów będących kombinacją neoklasycznej mikroekonomii i keynesowskiej makroekonomii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia