trzewiowa

Encyklopedia PWN

lawa
[wł.],
magma wydobywająca się na powierzchnię Ziemi podczas erupcji wulkanicznych, silnie odgazowana, przemieszczająca się ruchem laminarnym lub rozpylana w postaci fontanny;
ślimaki, brzuchonogi, Gastropoda,
najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana gromada mięczaków, z podtypu muszlowców;
anat. część trzewiowa czaszki;
mezoderma
[gr. mésos ‘środkowy’, dérma ‘skóra’],
mezoblast,
anat. środkowa warstwa komórek zarodka leżąca między ekto- i endodermą, trzeci listek zarodkowy u zwierząt trójwarstwowych;
mięczaki, Mollusca,
typ pierwotnie morskich bezkręgowców;
obunerwce, Amphineura (Aculifera),
podtyp pierwotnych mięczaków morskich, obejmujący bruzdobrzuchy i chitony;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia