towarowy

Encyklopedia PWN

ośrodek hodowli lub reprodukcji koni posiadający co najmniej 5 (niekiedy kilkaset) klaczy stadnych wraz z przychówkiem, oraz jednego lub kilka ogierów reproduktorów, tzw. czołowych;
terminal
[łac.],
stacja końcowa środków transportu, miejsce przeładunku towarów i osób (najczęściej wyspecjalizowane) między różnymi środkami transportu;
transport
[łac.],
zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków; obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności konieczne do osiągnięcia tego celu, tj. czynności ładunkowe (załadunek, wyładunek, przeładunek) oraz czynności manipulacyjne (np. opłaty); także dział gospodarki świadczący usługi polegające na przemieszczaniu osób i ładunków; t. bywają też nazywane zespół osób lub partia przemieszczanych ładunków.
roln. pole uprawiane, lecz nie obsiewane przez cały rok lub jego większą część, niekiedy także nawożone obornikiem; nazwa u. pochodzi od słowa goreć; rozróżnia się:
pojazd szynowy przeznaczony do przewozu osób (w. pasażerski, osobowy) lub ładunków (w. towarowy), przemieszczany po torze za pomocą środka trakcyjnego (pojazd trakcyjny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia