towarowy

Encyklopedia PWN

jarmark
[niem. Jahrmarkt ‘targ doroczny’],
instytucja wolnego handlu, znana w Europie od wczesnego średniowiecza, tworzona pod opieką władzy terytorialnej w celu prowadzenia transakcji związanych z dalekosiężną wymianą;
kryptonim akcji dywersyjnej przeprowadzonej 6 i 9 IV 1944 przez grupy Kedywu KG AK na liniach kol. na Rzeszowszczyźnie;
system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
ekon. międzynarodowe, ponadnarodowe przedsiębiorstwa, firmy, spółki kapitałowe, prowadzące działalność gospodarczą w co najmniej 2 krajach i tworzące zintegrowany, międzynarodowy system powiązań gospodarczych, podporządkowany wspólnej strategii.
Messel Alfred Wymowa, ur. 22 VII 1853, Darmstadt, zm. 24 III 1909, Berlin,
architekt niemiecki;
państw. przedsiębiorstwo armatorskie (żeglugowe), zał. 1976, z siedzibą w Kołobrzegu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia