towarowy

Encyklopedia PWN

Jabłkowscy Bracia, od 1913 Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA,
firma handlowa, założona 1884 przez Anielę Jabłkowską (1867–1932), od 1892 spółka rodzinna;
kompensata
[łac. compensare ‘(równo)ważyć’],
ekon. wyrównanie wzajemnych należności; rodzaj transakcji w obrocie towarowym z zagranicą, w ramach której dokonuje się bezdewizowej wymiany towaru za towar, a wartość importu i eksportu powinna się równoważyć;
ekon. zobowiązania finansowe władcy lub rządu, powstałe w wyniku zaciągnięcia kredytu poza granicami kraju w formie pieniężnej lub towarowej.
ekon. impreza handlowa o międzynarodowym zasięgu; ważny element wymiany handlowej, gromadzący producentów towarów i usług, bezpośrednich nabywców i pośredników.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia