towarowy

Encyklopedia PWN

ekon. Marksowska kategoria oznaczająca zredukowanie stosunków międzyludzkich, nawiązanych w procesie społecznego podziału pracy, produkcji i wymiany dóbr, do relacji między towarami.
znak towarowy, ang. trade mark,
symbol umieszczany przez producenta lub sprzedawcę bezpośrednio na towarze (opakowaniu), złożony ze słów, liter, rysunków, cyfr itp.;
ekon. transakcje kupna–sprzedaży dóbr i usług.
ekon. giełda, która dawniej zajmowała się obrotem towarami — płodami rolnymi lub surowcami, a obecnie przedmiotem obrotu są dokumenty uprawniające do odbioru danego towaru z domu składowego bądź instrumenty pochodne, uprawniające lub zobowiązujące do zawarcia transakcji kupna czy sprzedaży danego towaru w przyszłości;
ekon. wytwarzanie produktów przeznaczonych do wymiany w drodze kupna–sprzedaży;
ekon. dobra gromadzone w celu ich dalszej odsprzedaży.
ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
ekon. odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa; dział gospodarki narodowej; pochodna powstania i rozwoju międzynarodowego podziału pracy.
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Jabłkowscy Bracia, od 1913 Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA,
firma handlowa, założona 1884 przez Anielę Jabłkowską (1867–1932), od 1892 spółka rodzinna;
kompensata
[łac. compensare ‘(równo)ważyć’],
ekon. wyrównanie wzajemnych należności; rodzaj transakcji w obrocie towarowym z zagranicą, w ramach której dokonuje się bezdewizowej wymiany towaru za towar, a wartość importu i eksportu powinna się równoważyć;
ekon. zobowiązania finansowe władcy lub rządu, powstałe w wyniku zaciągnięcia kredytu poza granicami kraju w formie pieniężnej lub towarowej.
ekon. impreza handlowa o międzynarodowym zasięgu; ważny element wymiany handlowej, gromadzący producentów towarów i usług, bezpośrednich nabywców i pośredników.
dźwig, winda, wyciąg pionowy,
rodzaj dźwignicy do pionowego przemieszczania ludzi lub ładunków;

Materiały dodatkowe

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

dom towarowy «duże przedsiębiorstwo handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną różnych towarów; też: budynek, w którym odbywa się ta sprzedaż»
towarowy I
1. «odnoszący się do towaru produkowanego na sprzedaż»
2. «związany z przewozem lub przeładunkiem towarów»
3. ekon. «przeznaczony na sprzedaż, nie do własnego użytku»
towarowy II «pociąg towarowy»
giełda towarowa «giełda, na której odbywają się transakcje kupna i sprzedaży towarów masowych»
gospodarka towarowa «wytwarzanie produktów przeznaczonych do wymiany w transakcjach kupna-sprzedaży»
masa towarowa, rynkowa «ogólna ilość towaru na rynku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia