giełda towarowa
 
Encyklopedia PWN
giełda towarowa,
ekon. giełda, która dawniej zajmowała się obrotem towarami — płodami rolnymi lub surowcami, a obecnie przedmiotem obrotu są dokumenty uprawniające do odbioru danego towaru z domu składowego bądź instrumenty pochodne, uprawniające lub zobowiązujące do zawarcia transakcji kupna czy sprzedaży danego towaru w przyszłości;
ze względu na brak możliwości sprawdzenia jakości towaru w miejscu zawierania transakcji były określane bardzo precyzyjne warunki standaryzacji towarów przyjmowanych przez domy składowe. Giełdy towarowe można również uznać za giełdy terminowe. Do najważniejszych giełd towarowych zalicza się: Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange i Chicago Board Options Exchange.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia