towarowe

Encyklopedia PWN

ekon. dobra gromadzone w celu ich dalszej odsprzedaży.
ekon. Marksowska kategoria oznaczająca zredukowanie stosunków międzyludzkich, nawiązanych w procesie społecznego podziału pracy, produkcji i wymiany dóbr, do relacji między towarami.
ekon. giełda, która dawniej zajmowała się obrotem towarami — płodami rolnymi lub surowcami, a obecnie przedmiotem obrotu są dokumenty uprawniające do odbioru danego towaru z domu składowego bądź instrumenty pochodne, uprawniające lub zobowiązujące do zawarcia transakcji kupna czy sprzedaży danego towaru w przyszłości;
znak towarowy, ang. trade mark,
symbol umieszczany przez producenta lub sprzedawcę bezpośrednio na towarze (opakowaniu), złożony ze słów, liter, rysunków, cyfr itp.;
ekon. transakcje kupna–sprzedaży dóbr i usług.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia