torfowiska niskie

Encyklopedia PWN

obszar chroniony utworzony 1993; powierzchnia 59 223 ha (2022), w tym 1016 ha wód (2008) i 20 585 ha lasów (2022), pod ochroną ścisłą Czerwone Bagno (dawny rezerwat utworzony 1924 dla ochrony łosia);
brzoza karłowata, Betula nana,
niski krzew z rodzaju brzoza;
eutrofizacja
[gr. eutrophía ‘dobre odżywianie’],
ekol. proces wzbogacania się zbiorników wodnych w substancje odżywcze — pierwiastki biogenne, głównie azot i fosfor, także potas i sód, powodujący nadmierną produkcję biomasy glonów (co objawia się tzw. zakwitem glonów) prowadzący do eutrofizmu.
Islandia, Ísland,
wyspa w pn.-zach. Europie, na granicy O. Atlantyckiego i O. Arktycznego, wraz z przybrzeżnymi wysepkami stanowi państwo Islandia;
rozległe torfowisko niskie na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, w dorzeczu Włodawki, w woj. lubelskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia