brzoza
 
Encyklopedia PWN
40–120 (w zależności od ujęcia) gat. drzew i krzewów, występujących na półkuli północnej, od Kalifornii w Ameryce Północnej i Himalajów w Azji aż poza krąg polarny; kora zwykle biała lub szara; liście zwykle jajowatotrójkątne lub romboidalne; kwiaty zebrane w kotki; w Polsce najpospolitsza jest brzoza brodawkowata, B. pendula (B. verrucosa), w lasach iglastych i liściastych, gł. na stanowiskach suchych, i brzoza omszona, B. pubescens — na wilgotnych glebach leśnych i torfowiskach; liście obu gat. leczn.; brzoza ojcowska, B. oycoviensis, przeważnie krzewiasta, bardzo rzadka, rośnie w południowej części Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej; brzoza niska, B. humilis, i brzoza karłowata, B. nana, niskie krzewy — tundra, lasotundra, torfowiska w strefie leśnej, są reliktami polodowcowymi, chronione; sadzi się liczne odmiany ozdobne brzozy brodawkowatej oraz brzozę papierową, B. papyrifera (z Kanady); z drewna brzozy (tzw. czeczota) — luksusowe meble; z kory otrzymuje się garbnik oraz dziegieć; sok brzozy pobrany wiosną z naciętego pnia (tzw. oskoła) zawiera dużo cukrów, jest używany do produkcji musującego napoju, a także stosowany w kosmetyce.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Brzoza omszona, Betula pubescens, kwitnący pędfot. T. Zioło-Skałecka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia