ojcowska

Encyklopedia PWN

południowo-wschodnia część Wyż. Olkuskiej;
obszar chroniony, założony 1956, o powierzchni 2146 ha (w tym rezerwat ścisły — 249 ha, 2008);
wschodnia część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej;
brzoza, Betula,
rodzaj roślin z rodziny brzozowatych;
Campe
[kạmpə]
Joachim Heinrich, ur. 1746, zm. 1818,
niem. pedagog, pisarz pedag. i wydawca;
wzniesienie na Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, na południowy zachód od Ojcowa, w Ojcowskim Parku Narodowym;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia