termoelektrycznej

Encyklopedia PWN

zjawiska będące przejawem współzależności między procesami cieplnymi i elektr., zachodzącymi w obwodach elektr.;
chłodziarka, której działanie opiera się na zjawisku Peltiera;
fiz. siła elektromotoryczna powstająca w obwodzie złożonym z dwu różnych materiałów (metali lub półprzewodników), których spojenia są utrzymywane w różnych temperaturach.
urządzenie do obniżania (lub utrzymania na stałym poziomie) temperatury materii zawartej w przestrzeni wyodrębnionej z otoczenia obudową izolacyjną;
napięcie kontaktowe, kontaktowa różnica potencjałów,
różnica potencjałów ustalająca się w stanie równowagi termodynamicznej na styku dwóch przewodzących ciał (metali lub półprzewodników).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia