Peltiera zjawisko
 
Encyklopedia PWN
polega na tym, że w obwodzie złożonym z 2 różnych metali lub półprzewodników, przez który przepływa stały prąd elektr., na jednym ze styków ciepło jest wydzielane (styk się ogrzewa), na drugim zaś pochłaniane (styk się ochładza); przy zmianie kierunku prądu zachowanie styków odwraca się; szybkość wydzielania się (pochłaniania) ciepła zależy od właściwości fiz. materiałów tworzących styk i jest proporcjonalna do natężenia prądu; wykorzystywane gł. w chłodziarkach termoelektr. — stosuje się w nich materiały półprzewodnikowe, gł. związki bizmutu, telluru i antymonu. Odkryte 1834 przez J.Ch. Peltiera.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia