termoelektrycznej

Encyklopedia PWN

fiz. jedno ze zjawisk termoelektrycznych;
termoelement
[gr.-łac.],
ogniwo termoelektryczne, termoogniwo, termopara,
układ 2 przewodów (wykonanych z różnych metali lub z półprzewodników) spojonych jednymi końcami, w którym powstaje wypadkowa siła elektromotoryczna (siła termoelektr.) wówczas, gdy między spojeniem a pozostałymi końcami przewodów istnieje różnica temperatury (Seebecka zjawisko).
termostos
[gr.-niem.],
układ termoelementów połączonych szeregowo w celu zwiększenia siły termoelektrycznej;
stop niklu z manganem (2%), aluminium (2%) i krzemem (1,4%);
Becquerel
[bekrẹl]
Alexandre Edmond, ur. 24 III 1820, Paryż, zm. 11 V 1891, tamże,
syn Antoine’a Cezara, ojciec Antoine’a Henriego, fizyk francuski;
dziedzina wiedzy i techniki zajmująca się zagadnieniami chłodzenia za pomocą urządzeń techn. (chłodziarka);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia