temperatury krytycznej

Encyklopedia PWN

Wróblewski Zygmunt Florenty, ur. 28 X 1845, Grodno, zm. 16 IV 1888, Kraków,
fizyk polski.
fiz. ciśnienie mieszaniny gazów jest równe sumie ciśnień cząstkowych p = Σpi; ciśnienia cząstkowe pi spełniają osobno równanie stanu piV = niRT, gdzie V to wspólna objętość, R uniwersalna stała gazowa, T — temperatura, a ni to liczba moli i-tego składnika;
procesy regulacyjne warunkujące powstanie osobników o różnej płci, a przede wszystkim determinujące charakter formowanych narządów rozrodczych;
grupa organizmów jądrowych dawniej zaliczanych do królestwa roślin, obecnie, po stwierdzeniu zasadniczych różnic między komórkami grzybów i roślin, są traktowane jako odrębne królestwo (Mycota, Fungi) organizmów (jedno z 5 królestw) na równi z roślinami, zwierzętami, Monera, Protista.
ciało wykazujące nadprzewodnictwo;
wykres fazowy, wykres równowagi fazowej,
graficzna reprezentacja krzywych opisujących równowagę termodynamiczną współistniejących ze sobą różnych faz układu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia