teksturze porfirowej

Encyklopedia PWN

fonolit
[gr.],
magmowa skała wylewna o składzie mineralnym odpowiadającym składowi fojaitu;
keratofir
[gr.],
paleozoiczna skała magmowa głębinowa lub wylewna, wtórnie przeobrażona wskutek procesów pneumatolizy lub procesów hydrotermalnych;
skała wylewna lub hipabisalna składająca się z fenokryształów piroksenu (30%), oliwinu (15%) i tlenków żelaza (4%) oraz z czerwonawobrunatnego szkliwa o składzie nefelinu, plagioklazu i skalenia potasowego;
melafir
[gr.],
paleobazalt,
dawna nazwa bazaltów wieku paleozoicznego, które uległy wtórnym przeobrażeniom mineralnym;
porfir
[gr. porphýra ‘purpura’],
geol. nazwa stosowana gł. w badaniach terenowych na określenie magmowej skały wylewnej lub hipabysalnej składającej się z dużych kryształów (fenokryształów) tkwiących w drobnoziarnistym cieście skalnym, a zatem skały o teksturze porfirowej.
riolit
[gr. rhéos ‘prąd’, líthos ‘kamień’],
ryolit,
geol. magmowa skała wylewna składająca się gł. z minerałów jasnych, wśród których kwarc występuje w ilości 20–60% objętościowych, resztę zaś stanowią skalenie, przy czym udział plagioklazu wynosi 0–60% ich całkowitej zawartości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia