sztywne

Encyklopedia PWN

bryła sztywna, ciało sztywne,
ciało materialne, które w czasie ruchu można uważać za układ punktów materialnych pozostających w stałych odległościach od siebie;
jelcza sztywna, Licania rigida,
gat. wiecznie zielonego drzewa okrytozalążkowgo z rodziny Chrysobalanaceae, pochodzący z międzyzwrotnikowych rejonów Ameryki Południowej;
instynkt
[łac. instinctus ‘podnieta’, ‘popęd’],
biol. uwarunkowana genetycznie dziedziczna zdolność zwierząt i ludzi do wykonywania łańcucha różnych rodzajów zachowania się, napędzanych przez popędy i sterowanych przez odpowiednie bodźce zewnętrzne, prowadzących do skutków koniecznych dla życia osobnika lub utrzymania gatunku.
kinematyka
[gr. kínēma ‘ruch’],
dział mechaniki klas. zajmujący się badaniem geom. właściwości ruchu ciał bez uwzględnienia ich cech fiz. i działających na nie sił.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia