sztywne

Encyklopedia PWN

techn. połączenie ruchowe (para kinematyczna) 2 członów umożliwiające ich względny ruch obrotowy wokół osi lub punktu.
przekładnia, w której ruch z wału wejściowego jest przenoszony na wał wyjściowy za pośrednictwem cieczy (np. oleju, wody);
aksoida
[gr. áxōn ‘oś’, eídos ‘kształt’],
zbiór chwilowych osi obrotu w ruchu ciała sztywnego wokół punktu nieruchomego lub chwilowych osi śrubowych w ogólnym przypadku ruchu ciała sztywnego.
Anguisciola
[anguịsziola]
Sofonisba, ur. ok. 1532, Cremona, zm. XI 1625, Palermo,
włoska malarka, portrecistka;
teorie wyjaśniające budowę materii przy założeniu jej nieciągłej, ziarnistej struktury.
hist.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia