sztuczny

Encyklopedia PWN

proteza zastawki serca, urządzenie med. (zawór jednokierunkowego przepływu krwi) stosowane do zastąpienia zniszczonej chorobą (wady nabyte) lub nieprawidłowo ukształtowanej (wady wrodzone) zastawki serca;
med. stan obniżonej intensywności procesów życiowych;
urządzenie do hemodializy (dializa med.) umożliwiające oczyszczanie krwi (ciągłe lub okresowe) z substancji odpadowych przemiany materii (poprzez hemofiltrację lub adsorpcję), a także regulację składu elektrolitowego krwi.
med. wprowadzenie powietrza lub innego gazu do jam ciała w celach leczn. lub diagnostycznych;
wyroby pirotechn., które podczas palenia dają różne efekty świetlne (np. snopy jasno świecących iskier) i akustyczne;
potoczna nazwa urządzenia zastępującego lub wspomagającego czynność oddechową (obecnie stosuje się respirator).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia