sztuczny

Encyklopedia PWN

Żurada Jacek Maciej, ur. 31 VII 1944, Sosnowiec,
inżynier elektronik;
żyroskop, giroskop,
szybko obracająca się bryła sztywna (bąk symetryczny, bąk).
Żytkow Jan Mikołaj, ur. 1944, zm. 16 I 2001,
fizyk teoretyk i logik;
polimery i kopolimery kwasów: akrylowego CH2=CH–COOH i metakrylowego CH2=C(CH3)–COOH oraz ich pochodnych (estrów, a także nitryli i amidów);
produkty polimeryczne o niezbyt dużym ciężarze cząsteczkowym (względna masa cząsteczkowa ok. 400–ok. 4000);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia