sztuczny

Encyklopedia PWN

wyroby o składzie zbliżonym do szkła, zawierające jako gł. składnik frytę szklaną zmieszaną z marglem i kredą, pokrywane szkliwem ołowiowym.
urządzenie med. (pompa) — zewn. lub implantowane — do okresowego wspomagania lub zastępowania czynności serca, najczęściej lewej komory,
tworzywo syntetyczne skóropodobne, namiastka skóry otrzymywana przez powlekanie warstwą polimeru różnego rodzaju tkanin lub też laminowanie tkanin folią;
telekom. urządzenie złożone z mikrofonu i specjalnie ukształtowanej obudowy;
telekom. urządzenie złożone z głośnika i specjalnie ukształtowanej obudowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia