szczytowe

Encyklopedia PWN

nazwa szczytowej fazy ludobójstwa stalinowskiego wymierzonego w osoby uznane przez NKWD za niepewne politycznie i potencjalną acz nieistniejącą w WKP(b) opozycję.
wirczyk, Vorticella,
rodzaj pierwotniaków z typu orzęsków;
elektr. lub elektroniczny przyrząd (miernik) do pomiaru napięcia elektr., wywzorcowany w woltach (V), włączany równolegle (połączenie elektryczne) do badanego obiektu — części obwodu elektr. zawierającego źródła lub odbiorniki energii.
Wright
[raıt]
Frank Lloyd Wymowa, ur. 8 VI 1867, Richland Center (stan Wisconsin), zm. 9 IV 1959, Phoenix (stan Arizona),
architekt amerykański, jeden z najwybitniejszy architektów XX w..
Wysp Owczych, Grzbiet, Próg Islandzko-Farerski, Próg Islandzki,
grzbiet podmor. w północnej części dna O. Atlantyckiego, od W. Owczych do Islandii;
wyżlin, Antirrhinum,
rodzaj z rodziny trędownikowatych;
wyżlin wielki, lwia paszcza,
gat. byliny z rodziny trędownikowatych, z rodzaju wyżlin, z obszaru śródziemnomor.;
szczyt w południowo-zachodnim Iranie, najwyższy w górach Zagros;
zarodnia, sporangium,
bot. organ bezpłciowego rozmnażania się roślin zarodnikowych i grzybów, wytwarzający zarodniki: u glonów, śluzowców i grzybów wodnych — ruchliwe pływki, u grzybów wyższych, mszaków i paprotników — nieruchome zarodniki;
umowne określenie stanu stosunków międzynarodowych charakteryzujących się trwałym konfliktem, ale również niemożnością jego rozstrzygnięcia przez konfrontację militarną.
bot. szczytowa, rozszerzona część kwiatowego słupka, na której kiełkują ziarna pyłku;
arch. środkowy, szczytowy kliniec łuku lub niektórych typów sklepień, kamienny lub ceglany, wyróżniający się kształtem, wielkością i dekoracyjnym opracowaniem;

Słownik języka polskiego PWN

szczyt
1. «najwyżej wzniesiona część góry; też: cała góra»
2. «najwyższy, najdalej wysunięty punkt jakiegoś obiektu »
3. «najwyższy stopień intensywności, nasilenia czegoś»
4. «trójkątna ściana między połaciami dachu dwuspadowego; też: węższa ściana domu»
5. «zwieńczenie elewacji budynku lub portalu, okna itp. mające kształt trójkąta ograniczonego gzymsami»
6. «spotkanie przedstawicieli najwyższych władz państwowych dwóch lub więcej państw»
7. «okres największego eksploatowania sieci komunikacyjnych, energetycznych itp.»

• szczytowy • szczytowo
ściana szczytowa «zewnętrzna ściana budynku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia