Akan
 
Encyklopedia PWN
Akan,
grupa ludów strefy leśnej Afryki Zachodniej; zalicza się do nich m.in. Adangme, Ani, Akim, Baule, Brong, Fanti oraz niekiedy peryferyjne lub izolowane ludy Guang i Tszokosi.
Większość z ok. 7 mln żyje w Ghanie, pozostali w sąsiednich rejonach Wybrzeża Kości Słoniowej i Togo; posługują się językami (dialektami) akan z grupy kwa rodziny kongo-kordofańskiej; ludy Akan zachowały politeistyczne wierzenia rodzime z kultem przodków; upowszechnia się chrześcijaństwo, także religie synkretyczne; szczytowy rozwój ich kultury przypadł na XVI–XIX w.; stworzyli wówczas liczne państwa (m.in. Bono, Aszantów państwo, Akwamu, Denkira); u Akan występują tajne stowarzyszenia, grupy wieku, brak obrzędów inicjacji; podstawę organizacji społ. stanowią rody matrylinearne i patrylinearne; w linii matki przekazuje się godności i prawa do ziemi, po ojcu dziedziczy się „ducha przodka”; gł. zajęcie: rolnictwo; rzemieślnicy Akan, pracujący niegdyś dla lokalnych władców, rozwinęli tkactwo i snycerstwo, złotnictwo i odlewnictwo metali; współcześnie spośród Akan wywodzą się elity Ghany, Wybrzeża Kości Słoniowej i Togo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia