Ani
 
Encyklopedia PWN
Ani, Anyi, Agni,
jeden z ludów Akan,
mieszkający w strefie leśnej na południowym wschodzie Wybrzeża Kości Słoniowej oraz w Ghanie i Togo; przybyli tam w połowie XIX w., wyparci z Ghany przez Aszantów; ok. 2 mln (pocz. XXI w.); język należy do grupy kwa rodziny kongo-kordofańskiej; religia A. obejmuje wiarę w najwyższego boga oraz pomniejsze bóstwa i duchy, praktyki rel. (wzmacniające plemienną moralność i jedność) koncentrują się na kulcie przodków; organizacja społ. miała charakter scentralizowany i zhierarchizowany, obowiązywał matrylinearny system pokrewieństwa, zaznaczał się podział na 4 warstwy: rodzinę król., wodzów wioskowych, ludzi wolnych i niewolników; zajmowali się żarową uprawą ziemi; w ostatnich dekadach gł. źródłem dochodu stały się plantacje kawy i kakaowca.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia