lagunowe ludy
 
Encyklopedia PWN
lagunowe ludy,
grupa plemion afryk. zamieszkujących pas nadmor. Wybrzeża Kości Słoniowej (między rz. Fresco a Komoe);
200–300 tys. (lata 80. XX w.); dominuje wśród nich ludność bantuidalna z silną domieszką cech pigmejskich; l.l. cechuje wiele archaizmów kulturowych, zajmują się rybołówstwem lub zbieractwem i uprawą roślin bulwiastych; od sąsiednich ludów Akan przejęły język, niektóre umiejętności, zwyczaje i cechy organizacji społecznej (np. matrylinearny system pokrewieństwa — określany w linii matki).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia