szczelinowe

Encyklopedia PWN

najgłębsza jaskinia pol. Karpat fliszowych, na Pogórzu Rożnowskim, na północny zachód od w. Bukowiec;
litera alfabetu pol. (i łac.);
film stereoskopowy, film trójwymiarowy, film plastyczny, film 3D, ang. 3-dimentional,
film przestrzenny, wykorzystujący zjawisko stereoskopii, tj. tworzenia w mózgu wrażenia trójwymiarowości.
film przestrzenny wykorzystujący zjawisko stereoskopii, → film stereoskopowy.
fowler
[fạur; ang.],
klapa Fowlera,
lotn. przesuwna szczelinowa klapa przy tylnej krawędzi spływu skrzydeł samolotów;
językozn. spółgłoska szczelinowa (np. pol. s, z, f, ch), przy artykulacji której powietrze przechodzi przez wąską szczelinę powstałą na skutek zbliżenia narządów mowy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia