szczelinowe

Encyklopedia PWN

lotn. skrót od „krótki start i lądowanie” określający kategorię samolotu;
jaskinia osuwiskowa w Beskidzie Niskim, w stoku opadającym w stronę potoku Bartnianka;
muzyka Murzynów, wykazująca znaczne zróżnicowanie regionalne, etniczne, funkcjonalne, zarówno na kontynencie afryk., który stanowi jej kolebkę, jak i na kontynentach obu Ameryk.
maszyna, w której następuje zamiana energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie na pracę mechaniczną.
pionowy kanał krasowy (kras) powstały wskutek poszerzania pionowych szczelin skalnych przez wody opadowe (studnie szczelinowe) lub krążące w skałach wody podziemne (studnie przepływowe).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia