szczelinowe

Encyklopedia PWN

Gullstrand
[gụ̈lstrand]
Allvar, ur. 5 VI 1862, Landskrona, zm. 28 VII 1930, Sztokholm,
okulista szwedzki;
litera alfabetu pol. (i łac.),
wytwarzanie jednolitej, trwałej mieszaniny z 2 lub więcej składników, które nie mieszają się ze sobą w normalnych warunkach;
Kilarski Wincenty Michał, ur. 22 I 1931, Kraków,
zoolog cytolog;
kineskop
[gr. kínēma ‘ruch’, skopéṓ ‘patrzę’],
rodzaj obrazowej lampy elektronopromieniowej przeznaczonej do przetwarzania sygnału elektrycznego (wizyjnego) na obraz świetlny oglądany na ekranie;
korozja
[łac.],
proces niszczenia (degradacji) materiałów w wyniku reakcji chemicznych lub elektrochemicznych przebiegających na granicy zetknięcia z otaczającym je środowiskiem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia