szczelinowe

Encyklopedia PWN

afrykata
[łac. affrico ‘przycieram’],
spółgłoska zwarto-trąca, zwarto-szczelinowa;
złożona z kilku kolejnych segmentów: zwarcia lub lekkiej plozji oraz frykcji (segmentu analogicznego do głoski trącej);
Anschütz
[ạnszüc]
Ottomar, ur. 16 V 1846, Leszno (Wielkopolska), zm. 30 V 1907, Berlin,
niem. fotograf i wynalazca, prekursor kinematografii;
bituminy
[łac.],
substancje bitumiczne,
geol., techn. substancje mineralne pochodzenia organicznego, występujące w różnych skałach osadowych, dające się z nich wyodrębnić;
przezroczysta, bezbarwna folia celulozowa grubości 0,02–0,25 mm;
jedna z najdłuższych i najgłębszych jaskiń w pol. Beskidach, w stokach Muronki (Beskid Śląski);
wysokiej klasy małoobrazkowy aparat fot. z migawką szczelinową do 1/1250 s (żaluzja metalowa) i celownikiem opt. przystosowanym do wymiennych obiektywów o ogniskowych 28–180 mm;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia