system notowań ciągłych

Encyklopedia PWN

ekon. metoda ustalania kursów papierów wartościowych;
ekon.:
ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
instytucja zapewniająca publiczny obrót papierami wartościowymi;
fixing
[ang.],
ekon. metoda ustalania ceny dobra finansowego, np. waluty, złota, stopy procentowej, czy kursu papieru wartościowego;
ekon. cena papieru wartościowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia