system kursu jednolitego

Encyklopedia PWN

ekon. metoda ustalania kursów papierów wartościowych;
ekon. cena papieru wartościowego;
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) na akcje przewyższa podaż (popyt) na nie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia