syryjska

Encyklopedia PWN

archeol. kultura wczesnego holocenu Lewantu bliskowschodniego;
Konstantyn V, z dynastii syryjskiej, ur. 718, Konstantynopol, zm. 14 IX 775, Strongylon,
cesarz bizant. od 741;
twórczość artystyczna Koptów.
Kościół w Gruzji należący do wspólnoty prawosławnej.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
Kusta Ibn Luka, Qusṭā Ibn Lūqā al-Ba‘labakkī, ur. 820, Balabakk, zm. 912, Armenia,
arabski lekarz, filozof, astronom i tłumacz, chrześcijanin melchita;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia