syryjska

Encyklopedia PWN

Laodike, ur. ok. 290 p.n.e., zm. 240 p.n.e.,
królowa Azji,
Leon III, założyciel dyn. syryjskiej, ur. ok. 685, Germanicja (pn. Syria), zm. 18 VI 741, Konstantynopol,
cesarz bizant. od 717;
liturgia aleksandryjska, liturgia świętego Marka,
chrześcijański obrządek eucharystyczny powstały w Aleksandrii I–IV w. pod wpływem kultury helleńskiej, syryjskiej i koptyjskiej;
ogólna nazwa obrzędów liturgicznych ukształtowanych w Chaldei na tradycjach syryjskich, perskich i chaldejskich;
Maghut, Al- Muhammad, Muḥammad al-Māḡūṭ, ur. 1935, Salamijja,
poeta syryjski; przedstawiciel „nowej fali” wzorującej się na awangardzie poet. Libanu i Iraku;
Mahomet, Muhammad Ibn Abd Allah, Muḥammad Ibn ‘Abd Allāh, ur. ok. 570, Mekka, zm. 8 VI 632, Medyna,
założyciel islamu, twórca kalifatu arabsko-muzułmańskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia